Ysgol Caergeiliog, Caergeiliog

Ysgol Caergeiliog, Caergeiliog, Ynys Mon

Datblygu adeiladau presennol a newydd i'r ysgol

Mae’r swyddfa yma wedi bod yn gwneud gwaith pensaerniol ar gyfer Ysgol Caergeiliog am y 15 mlynedd diwethaf ac wedi bod yn ymwneud รข nifer o adeilad newydd, parhaol a dros dro yn ystod y cyfnod hwn.

Mwy o prosiectau addysg

Estyniadau i greu meithrinfa newydd

addysg

Meithrinfa Morlo, Canolfan Gwelfor, Caergybi