Tyddyn Adda, Brynsiencyn

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

Cafwyd ein cysylltu i ddarparu cynllun ar gyfer y cleient i foderneiddio ffermdy presennol i greu annedd breswyl newydd iddynt er mwyn cael ei ddefnyddio fel cartref teuluol. Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys trosi ffermdy gwag cyfagos presennol ac adeiladau allanol eraill ar y safle i greu pump uned preswyl ychwanegol.

Mae’r ffermdy a’r adeiladau allanol wedi’u trosi yn cael eu defnyddio bellach fel cartrefi gwyliau o safon uchel gyda’r ffermdy wedi ei adnewyddu yn cael ei ddefnyddio fel annedd preswyl preifat.

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni