Tre Ysgawen Hall Hotel & Spa

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

Estyniadau a newidiadau I’r gwesty presenol I greu cyfleuster cynadleddau, 10 ystafell wely en-suite newydd, pwll nofio, campfa a chanolfan iechyd, bwytai newydd, ceginau a bar. Roedd gwerth y gytundeb yn £3.6 miliwn.

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon