Portmeirion Spa Development

Portmeirion, Penrhyndeudraeth

Spa a chyfleustyr hamdden newydd

Cawsom ein comisiynu i asesu a gwerthuso tri lleoliad o fewn y pentref Portmeirion i leoli adeilad mynedfa nodweddol newydd yn cynnwys canolfan ddehongli a sba. Byddai disgwyl i’r adeilad newydd barchu ac ymateb gyda’r Pensaern├»aeth gwreiddiol a Treflun pentref Eidalaidd Syr Clough Williams-Ellis tra hefyd yn adlewyrchu yr 21ain ganrif.

Mae lleoliad a dyluniad yr adeilad yn ganlyniad y gwerthusiad hwn. Mae’r fynedfa i’r adeilad newydd yn cynnwys y meysydd dehongli, sy’n cyflwyno ymwelwyr i hanes a diwylliant Portmeirion, a chyfleusterau i’r holl ymwelwyr. Fe rhagwelwyd y byddai’r adeilad hefyd yn gartref i gyfleuster sba o ansawdd uchel a fuasai’n gallu cynnal trigolion Castell Deudraeth a Gwesty Portmeirion.

Mwy o prosiectau hamdden

Estyniadau ac Addasiadau i Greu Ystafell Achlysurau Newydd

hamdden

Gwesty Bron Eifion, Criccieth, Gwynedd

Twr Rheoli a Modurdai Newydd

hamdden

Trac Mon, Ty Croes, Ynys Mon