Penrhos, Rhosneigr

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon

Annedd preswyl cynaladwy newydd

Mae’r tŷ ffrâm goed yma wedi cael ei ddylunio gyda chostau rhedeg isel mewn golwg. Mae gwres canolog y ty yn gweithio o dan ffynhonnell aer ynni isel yn cysylltiedig a’r paneli solar a’r system gwresogi o dan y llawr er mwyn lleihau costau ynni ac ol troed carbon yr adeilad.

Mwy o prosiectau preswyl

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd