Oriel Mon, Llangefni

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

Wedi ei leoli ar gyrion Llangefni roedd adeilad gwreiddiol yr Oriel yn cynnwys dau brif adeilad ar wahanol lefelau wedi eu cysylltu gan ddau goridor mynediad wedi eu rampio.
Roedd cwrt mewnol wedi ei leoli rhwng y ddau brif adeilad gyda coridorau mynediad y naill ochr a’r llall yn arwain o’r adeilad isaf i’r adeiladu uwch a oedd yn cynnwys y ddwy oriel.

Penderfynwyd y tim dylunio i ddisodli’r ddwy coridor fynedfa gyda mynediad canolog newydd. Mae’r coridor mynediad newydd yn lletach na’r coridorau cyswllt presennol, gan gynnig lle ychwanegol i hongian darluniau. Mae’r coridor newydd wedi ei leoli yn ganolog yn yr Oriel o flaen y prif fynedfa gyda mannau a grëwyd yn cael eu cymeryd gan Oriel Syr Kyffin Williams ar un ochr a’r ardaloedd gweithdy a storio aml-bwrpas, gyda swyddfeydd ar y llawr cyntaf ar yr ochr arall.
Mae’r newidiadau hyn wedi creu llwybr uniongyrchol drwy’r adeilad gyda’r arddangosfa newydd wedi ei leoli yng nghanol yr Oriel.

Mwy o prosiectau cymunedol

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

cymdeithasol

Canolfan Croesor, Gwynedd

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

cymdeithasol

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Adeilad toiledau newydd

cymdeithasol

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon