Old Market Hall, Holyhead

Hen Neuadd Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Newid defnydd adeilad rhestredig i siopau ac unedau preswyl

Cawsom ein comisiynu i baratoi adroddiad dichonoldeb ar pa mor addas oedd datblygu’r Hen Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi. Ar ol ystyried yr adroddiad roedd yn amlwg nad oedd yr adeilad yn addas i’w gadw fel uned fasnachol annibynnol ac roedd angen datblygiad preswyl ychwanegol i gynnal dyfodol yr adeilad. Cafwyd ceisiadau cynllunio ac adeiladau rhestredig eu paratoi a’u cymeradwyo. Roedd y cynigion yn cynnwys trosi Hen Neuadd y Farchnad ar gyfer defnydd masnachol / preswyl cymysg a datblygu’r maes parcio gerllaw ar gyfer unedau preswyl a masnachol newydd.

Mwy o prosiectau cadwriaeth

Arnewid adeilad rhestredig Gradd II

cadwriaeth

Ystad Bodorgan, Bodorgan, Ynys Mon

Adnewyddu neuadd eglwys

cadwriaeth

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon

Addasu ac ehangu i greu cyfleuster hamdden newydd

cadwriaeth

Gwesty'r Bulkeley, Biwmares, Ynys Mon