Gwelfor Creche, Holyhead

Meithrinfa Morlo, Canolfan Gwelfor, Caergybi

Estyniadau i greu meithrinfa newydd

Adeiladwyd meithrinfa addysgol ar gyfer 30 o blant cyn-ysgol ar gyfer Grŵp Cymunedau Cyntaf Gwelfor ac fe ariannwyd y prosiect gan CFAB.

Mae’r adeilad yn cydymffurfio â gofynion Safonau Gofal Cynulliad Cymru a Safonau ar gyfer Ysgolion.

Mwy o prosiectau addysg

Datblygu adeiladau presennol a newydd i'r ysgol

addysg

Ysgol Caergeiliog, Caergeiliog, Ynys Mon