Ger y Mor, Glyn Garth

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Annedd preswyl arfaethedig newydd

Mae’r annedd cyfoes wedi ei osod yn y tirwedd goediog uwchlaw Glyn Garth ac wedi ei gynllunio i leihau ei effaith ar yr amgylchedd. Mae’r postiau trawst a strwythur ysgafn gyda chladin cedrwydd wedi ei gynllunio i gyd-fynd รข’r tirwedd o amgylch y ty newydd.

Mwy o prosiectau preswyl

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon