Canolfan Fenter, Botwnnog

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

Fel rhan o’r prosiect yma roedd yn rhaid dymchwel y fferm Congl Meinciau yn ogystal a’r adeiladau allanol ynglwm i’r fferm er mwyn gwneud lle ar gyfer yr adeilad newydd. Roedd yr adeilad newydd yn cynnwys swyddfeudd, ystafelloedd cyfarfod ac ymarfer yn ogystal a ffreutur, ystafelloedd ymolchi ac man parcio ceir. Mae’r adeilad newydd wedi ei ddylunio i greu swyddfeudd sydd yn hyblyg i ofynion trigolion y gymuned ar ol thrafodaeth dwys ac eang gyda’r holl gymuned lleol.

Mae’r datblygiad wedi ei ddylunio i gynnwys technolegau carbon isel gyda system gwresogi o ffynhonell daearol i rhoi gwres dan draed i’r adeilad cyflawn. Mae yna hefyd system gwresogi dwr a chreu trydan o dan bwer yr haul wedi ei osod ar yr adeilad. Mae’r datblygiad yn cyraedd safon ardderchog BREEAM

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon