Bulkeley Hotel, Beaumaris

Gwesty'r Bulkeley, Biwmares, Ynys Mon

Addasu ac ehangu i greu cyfleuster hamdden newydd

Estyniadau a newidiadau i’r gwesty presennol sydd yn adeilad rhestredig Gradd I er mwyn creu pwll nofio, campfa a chyfleuster iechyd, ynghyd â newidiadau mewnol I’r gwesty. Mae’r cynigion cyfoes yn dilyn ymgynghoriadau manwl â CADW a’r awdurdod cynllunio lleol.

Mwy o prosiectau cadwriaeth

Arnewid adeilad rhestredig Gradd II

cadwriaeth

Ystad Bodorgan, Bodorgan, Ynys Mon

Adnewyddu neuadd eglwys

cadwriaeth

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon

Newid defnydd adeilad rhestredig i siopau ac unedau preswyl

cadwriaeth

Hen Neuadd Farchnad, Caergybi, Ynys Mon