Bodorgan Estate, Bodorgan

Ystad Bodorgan, Bodorgan, Ynys Mon

Arnewid adeilad rhestredig Gradd II

Newid defnydd adeiladau allanol rhestredig Gradd II gyda waliau carreg a tho llechi a oedd yn ffurfio rhan o’r fferm gwreiddiol er mwyn creu canolfan gweinyddol newydd I’r Ystad. Roedd y dyluniad yn cynnwys adeiladu llawr cyntaf cyfan newydd yn ogystal a gosod grisiau derw newydd.

Mwy o prosiectau cadwriaeth

Adnewyddu neuadd eglwys

cadwriaeth

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon

Newid defnydd adeilad rhestredig i siopau ac unedau preswyl

cadwriaeth

Hen Neuadd Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Addasu ac ehangu i greu cyfleuster hamdden newydd

cadwriaeth

Gwesty'r Bulkeley, Biwmares, Ynys Mon