Bathing House, Glyn Garth

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

Mae’r tŷ Ymdrochi gwreiddiol (y rhan canolig gwaith cerrig) wedi cael ei addasu a’i hadnewyddu gyda dau estyniad newydd y naill ochr a’r llall i’r rhan gwreiddiol. Y cysyniad gwreiddiol oedd creu dau flwch gwydr ysgafn y naill ochr i’r adeilad carreg trwm. Mae’r blychau hyn yn awr yn gartref i ystafelloedd byw ac ystafelloedd gwely gyda phob rhan o’r adeilad yn manteisio i’r eithaf ar golygfeydd godidog o’r Culfor Menai.

Mae trosgrogau cael eu defnyddio i leihau gorboethi ac amlygu llinoledd yr adeilad. Mae deunyddiau megis cedrwydd a gwydr wedi cael eu defnyddio yn ofalus i haenau a fframio yr adeilad.

Mae cynllun yr adeilad yn eithaf syml gyda’r brif fynedfa a’r cyntedd ar y llawr cyntaf a grisiau cantilifer yn arwain i lawr i mewn i’r lefel daear. Mae’r ystafell byw yn gynllun agored, gyda’r ystafelloedd gwely, ystafelloedd ymolchi a chegin yn cael eu lleoli ar y llawr gwaelod i fanteisio’n llawn ar y panorama o’r Culfor Menai.

Mwy o prosiectau preswyl

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon

Annedd preswyl newydd

preswyl

Craig y Don, Glyn Garth, Ynys Mon

Datblygiad cymysg yn cynnwys swyddfeudd, masnach a preswyl

preswyl

Marina Felinheli, Y Felinheli, Gwynedd

Annedd preswyl arfaethedig newydd

preswyl

Ger y Mor, Glyn Garth, Ynys Mon

Adasiadau ac estyniadau i annedd presenol

preswyl

Ty Gwyn, Pont Rhyd-y-Bont, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd preswyl

preswyl

Magna Cottage, Rhosneigr, Ynys Mon

Adnewyddu hen fferm i greu gartref teuluol

preswyl

Ty Gwyn, Penmynydd

Annedd preswyl cynaladwy newydd

preswyl

Penrhos, Rhosneigr, Ynys Mon