Hafan Prosiectau Gwasanaethau Amdanym ni Cysylltwch

56 Stryd y Bont, Llangefni, Ynys Mon LL77 7HH
01248 722333 | info@russellhughes.co.uk

Uned 19, Galeri, Doc Fictoria, Caernarfon LL55 1SQ
01286 685224 | caernarfon@russellhughes.co.uk

Darganfyddwch ein prosiectau

Estyniadau ac Addasiadau i Greu Ystafell Achlysurau Newydd

hamdden

Gwesty Bron Eifion, Criccieth, Gwynedd

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Twr Rheoli a Modurdai Newydd

hamdden

Trac Mon, Ty Croes, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Arnewid adeilad rhestredig Gradd II

cadwriaeth

Ystad Bodorgan, Bodorgan, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Adnewyddu neuadd eglwys

cadwriaeth

Neuadd Eglwys Feed My Lambs, Caernarfon

Arnewid adeiladau fferm i greu canolfan ymwlewyr

cymdeithasol

Canolfan Croesor, Gwynedd

Mynedfa newydd i adeilad llyfrgell presenol

cymdeithasol

Llyfrgell Porthaethwy, Ynys Mon

Adeilad toiledau newydd

cymdeithasol

Coedwigaeth Niwbiwrch, Ynys Mon

Estyniadau i greu Galeri Syr Kyffin Williams

cymdeithasol

Oriel Mon, Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd adeilad rhestredig i siopau ac unedau preswyl

cadwriaeth

Hen Neuadd Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau i greu meithrinfa newydd

addysg

Meithrinfa Morlo, Canolfan Gwelfor, Caergybi

Datblygu adeiladau presennol a newydd i'r ysgol

addysg

Ysgol Caergeiliog, Caergeiliog, Ynys Mon

Spa a chyfleustyr hamdden newydd

hamdden

Portmeirion, Penrhyndeudraeth

Adnewid adeilad i greu annedd newydd

preswyl

Bathing House, Glyn Garth, Ynys Mon

Addasiadau ac ehangiadau i annedd presenol

preswyl

Coed Awelon, Llansadwn, Ynys Mon