22-24 Stanley Street, Holyhead

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

Fe gafwyd yr adeilad yma adnewyddiad cyflawn er mwyn creu 4 uned preswyl yn ogystal a gwellianau I’r unedau masnach ar y llawr gwaelod i hybu busnesau’r tenantiaid presenol. Fe dderbynwyd grant gwelliannau tref (TIG) ar gyfer y gwelliannau allanol yn ogystal a grant tai gwag (EPG) ar gyfer yr unedau preswyl gan Cyngor Sir Ynys Mon.

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

masnachol

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon