1 Market Place, Holyhead

1 Sgwar y Farchnad, Caergybi, Ynys Mon

Newid defnydd siop i greu unedau preswyl

Mae’r adeilad yma wedi ei leoli yng nghanol ardal cadwraeth Caergybi ac yn gyfagos i Eglwys St Cybi. Roedd y siop a’r fflatiau uwchben wedi bod yn wag ers nifer o flynyddoedd. Fe gynigwyd gennym adnewyddu’r llawr waleod i greu unedau masnachol yn ogystal ac adnewyddu’r fflatiau uwchben gyda grisiau allanol i greu mynedfa newydd iddynt.

Mwy o prosiectau masnachol

Canolfan Adnoddau Newydd

masnachol

Canol Tref Llangefni, Ynys Mon

Adnewyddu adeilad i greu siopau ac unedau preswyl

masnachol

22-24 Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Mon

Estyniadau ac addasiadau i greu spa newydd

masnachol

Neuadd Tre Ysgawen, Capel Coch, Ynys Mon

Canolfan Fenter Newydd BREEAM Ardderchog

masnachol

Congl Meinciau, Botwnnog, Gwynedd

Pont newydd dros yr afon Cefni

masnachol

Swyddfeudd Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni

Trawsnewid adeiladau fferm i lletai gwyliau

masnachol

Tyddyn Adda, Brynsiencyn, Ynys Mon